Agenda


  

 

 

  

 

 

Octubre 2023

 

 

Festa de Santa Teresa de Jesús

Carmel de Mataró  2023

 

Dissabte, 14 d’octubre

 

18’45  Primeres Vespres

 

                                 21’15  Vetlla

 

Diumenge, 15 d’octubre

 

                                  7,30 Laudes

 

                                10,00 Eucaristia

 

                    18’45  Segones Vespres

 

 

Dilluns 16 d’octubre

 

Xerrada sobre santa Teresa de Lisieux, amb la germana

 Teresa Rofes

A les 20.00

Dimarts 17 d’octubre

Acollida de les reliquies de sta Teresa de Lisieux

17.30

Vespres i eucaristia

18.45

Vetlla i pregària

21.30

 Octubre 2022

 

 1 Santa Teresa de l’Infant Jesús 

 2 Els Sants Àngels de la Guarda 

 3 Sant Francesc de Borja

 4 Sant Francesc d’Assís.

 5 Témpores d’acció de gràcies i de petició.

 7 Mare de Déu  Del Roser

11 Sant Joan XXIII Papa

12 Mare de Déu del Pilar

15 Santa Teresa de Jesús

17 Sant Ignasi d’Antioquia, màrtir

18 Sant Lluc, evangelista

19 Sant Pere d’Alcántara

24 Sant Antoni Maria Claret

28 Sants Simó i Judes, apòstols

29 Sant Narcís