Agenda


Abril 2024

 

  8   Anunciació del Senyor  (Festa litúrgica)

 

23 Sant Jordi, màrtir

 

25  Sant Marc Evangelista – 376 anys fundació Carmel de Mataró

 

26 Sant Isidor, bisbe i doctor

 

27 Mare de Déu de Montserrat

 

29 Santa Caterina de Sena, Patrona d’Europa.