Oració

Si busques l'Amic...
Si vols estimar cada dia més Déu i els germans,
et cal oració.
Adona't que al nostre món
li cal més amor...